Welkom

Wij als praktijk willen professioneel werken aan het welzijn van onze cliënten. Wat wij doen is  de dialoog aan gaan met individuele cliënten en/of partners, groepen waarbij wij naar verbindingen kunnen zoeken en handvaten aanreiken naar de oplossing en antwoord op de vraag van de mensen. Voor ons is het belangrijk dat mensen weer op redelijke wijze deel kunnen nemen aan het maatschappelijke verkeer zonder belemmert te worden. Met ondersteuning van ons kunnen wij hier tijdelijk of voor een langere periode u in ondersteunen en handvaten aanreiken om dit te kunnen realiseren.

In uw leven kunnen er situaties ontstaan waardoor u moeilijk kunt voor uit kijken of waarin u vastloopt in gebeurtenissen (uit het verleden) of het heden. Vaak kan psychosociale ondersteuning u hiermee helpen om in verschillende situaties u zelf staande te houden.

Onze basisprincipes zijn:

  • respect voor elkaar
  • samen naar de oplossing
  • transparantie in behandeling en benadering

Vergoedingen
Veel van onze dienstverlening wordt vanuit de basisverzekering vergoed, vaak worden er een aantal sessies geheel of voor het grootste gedeelte vergoed. Vraag bij ons of bij uw verzekering na of uw behandeling vergoed wordt.

Visie
Wij willen als praktijk voor iedereen open staan en voor iedereen toegankelijk zijn. Wij verlenen hulp vanuit onze basisprincipes en de Bijbelse visie.